Stajalište Vijeća (EU) br. 20/2016 u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/34/EU u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i upravljanja željezničkom infrastrukturom Usvojeno od strane Vijeća 17. listopada 2016. (Tekst značajan za EGP )