Mål T-167/09 P: Tribunalens dom av den 6 mars 2012 — kommissionen mot Liotti (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Betygsättning — Karriärutvecklingsrapport — Bedömningsförfarandet för år 2006 — Allmänna genomförandebestämmelser — Konsekvent och samordnat tillämpande av utvärderingsreglerna)