Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10166 — Latour Capital/Watling Street Capital Partners/Funecap Groupe) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2021/C 59/09