Förslag till RÅDETS BESLUT om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenta staternas regering – Antagande