Rådets afgørelse (EU) 2019/1608 af 16. september 2019 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Europæiske Udvalg for Udarbejdelse af Standarder for Sejlads på Indre Vandveje og i Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen, til vedtagelsen af modeller på området for erhvervskvalifikationer inden for sejlads på indre vandveje