Skriftlig fråga E-010470/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) till kommissionen. Folkomröstning om inträde i euroområdet