Publications Office of the EU
EU-rätten

EU Law in Force

Snabb tillgång till EU-rätten

EUR-Lex

Din ingång till EU:s officiella tidning, EU-lagstiftning, rättspraxis, nationella införlivandeåtgärder och annan rättsinformation

Källor med EU-lagstiftning

Summaries of EU legislation

Easy-to-read summaries of EU legal acts

Official Journal of the EU

All the editions of the Official Journal of the EU

National transposition measures

EU directives transposed into national law