O spletnem arhivu institucij Evropske unije

Kazalo

 1. Zakaj arhiviramo spletišča
 2. Kdo lahko uporablja arhiv
 3. Kaj arhiviramo
 4. Kako arhiv deluje
 5. Smernice za skrbnike spletišč
 6. Odstranitev vsebin
 7. Pravne informacije
 8. Več informacij

Povezave na spletni arhiv EU so trenutno nestabilne.
Prizadevamo si odpraviti težave. Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti.
Za dostop do arhiviranih vsebin se obrnite na službo za spletno arhiviranje EU: op-web-preservation@publications.europa.eu

1. Zakaj arhiviramo spletišča

Vse več informacij EU je dostopnih samo na spletu. Vendar ima spletna vsebina pogosto kratko življenjsko dobo, spletne tehnologije pa se hitro razvijajo. Zato obstaja nevarnost, da se bodo te informacije izgubile, npr. kadar se spletišče bistveno spremeni ali kadar se odstrani s spleta.

Zato smo vzpostavili spletni arhiv za institucije, agencije in organe EU (institucije EU), in sicer od leta 2013 naprej.

Arhiv odraža vsebino in zasnovo spletišč v danem trenutku. Zaradi tega so informacije na spletiščih institucij še vedno na voljo, četudi je bilo prvotno spletišče ali stran v celoti ali delno odstranjeno.

2. Kdo lahko uporablja arhiv

Arhiv je odprt in dostopen na spletu. Uporablja ga lahko vsakdo z internetno povezavo.

3. Kaj arhiviramo

Večina spletišč institucij EU gostuje na domeni europa.eu in poddomenah. Spletišča redno arhiviramo.

Ad hoc iskanje spletnih vsebin, ki bodo odstranjene s spleta ali se bodo bistveno spremenile, lahko izvedemo na zahtevo ustrezne institucije EU. Arhiviramo lahko denimo spletne strani, namenjene določenim dogodkom.

Trenutno ne arhiviramo:

 • povezav na zunanja spletišča – kadar arhivirane spletne strani vsebujejo povezave na zunanje spletišča, vas sistem preusmeri na aktivno spletišče. Če denimo kliknete povezavo na spletno stran Organizacije združenih narodov (https://www.un.org/) na arhivirani različici spletišča urada Europol, vas sistem preusmeri na aktivno različico spletišča OZN.
 • dinamičnih vsebin
 • družbenih medijev
 • podatkovnih zbirk – to pomeni, da so iskanje in povezave na poizvedbe onemogočeni.

4. Kako arhiv deluje

Spletišča arhiviramo štirikrat letno z uporabo iskalnika po spletni vsebini. iskalnik omogoča iskanje po izbranih spletnih straneh s sledenjem spletnim povezavam (na isti način kot fizični uporabnik) in kopiranje najdenih strani in datotek.

Uporabniki lahko po arhiviranih spletnih straneh brskajo kot na delujočem spletišču. Arhiviranje z iskalnikom ima sicer nekaj tehničnih omejitev, zato nekatere funkcije morda ne bodo delovale. Denimo:

 • Iskalnik, vgrajen v prvotno spletišče
 • vsebina, ki je dostopna šele po prijavi
 • nekateri elementi iskanja, npr. spustni meniji, potrditvena okenca in določeni zemljevidi
 • flash animacije in igre, pretočni mediji in vdelani družbeni mediji
 • nadgrajeni program JavaScript
 • funkcija POST

5. Smernice za skrbnike spletišč

Priprava spletišč za arhiviranje

 1. Za čim večjo kakovost arhiviranih različic spletišča upoštevajte naslednje: priprava in vzdrževanje spletnih strani, ki jih je mogoče ohraniti. To je še zlasti pomembno za domačo stran, ki je vstopna točka za iskalnik.
 2. Več informacij je na voljo v Priročniku za ponudnike informacij
 3. Odstranite vsebino, ki dolgoročno ne bo ohranjena (in dostopna), denimo zaradi pravic intelektualne lastnine (avtorske pravice), zagotavljanja zaupnosti, zasebnosti, varstva osebnih podatkov itd.
 4. Če vsebine pred arhiviranjem ne morete odstraniti, lahko uporabo iskalnika preprečite z datotekami robot.txt.

6. Odstranitev vsebin

V utemeljenih okoliščinah se lahko zahteva, da se spletne strani prenesejo v spletni arhiv.

Vsak posameznik lahko vloži utemeljen zahtevek za odstranitev spletne strani. Zahtevek lahko pošljete po e-pošti: op-web-preservation@publications.europa.eu.

Možnosti za odstranitev spletne strani bomo preučili samo v enem od naslednjih primerov:

 • kadar spletna stran vsebuje eno od naslednjih vrst vsebine:
  • osebni ali občutljivi osebni podatki, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) 2018/1725 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije
  • avtorsko zaščiteno gradivo, za katerega imetniki strani nimajo potrebnih pravic
  • žaljivo ali opolzko gradivo ali sporočila
 • če vsebina strani lahko povzroči resne in dejanske administrativne težave lastniku spletišča
 • če je bila stran objavljena v dobri veri, vendar so se okoliščine medtem spremenile in bi bila zdaj njena odstranitev ustrezna
 • če je bila stran objavljena pomotoma in bi bila njena odstranitev potrebna za odpravo pomote

7. Pravne informacije

7.1. Avtorske pravice

© Evropska unija, 2019

Namen spletnega arhiviranja Urada za publikacije je ohranjanje spletišč Evropske unije. Za večino arhiviranih vsebin spletišč, ki so dostopna v spletnem arhivu EU (EUWA), velja avtorska zaščita na ravni EU (oz. institucij, agencij ali organov EU). Lastništvo in avtorske pravice spletišč v spletnem arhivu EU ostajajo v pristojnosti lastnikov spletišč.

Če ni navedeno drugače, se lahko gradivo, pridobljeno iz spletnega arhiva EU, prosto reproducira. Za to splošno načelo ponovne uporabe veljajo pogoji, določeni v posameznih obvestilih o avtorskih pravicah. Ne uporablja se za fotografije, videoposnetke, glasbena dela ali drugo gradivo, za katere veljajo pravice intelektualne lastnine tretjih oseb (zunaj EU). V takih primerih je treba dovoljenje za uporabo gradiva pridobiti neposredno od imetnikov avtorskih pravic. Urad za publikacije ne jamči, da so vse vsebine tretjih oseb ustrezno označene.

Zgornje dovoljenje ne velja za logotipe ali blagovne znamke.

Vsa vprašanja v zvezi z zgoraj navedeno vsebino lahko naslovite na OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

7.2. Izjava o varstvu osebnih podatkov

8. Več informacij

Obrnite se na službo za spletno arhiviranje: op-web-preservation@publications.europa.eu