a school of fish

Pomorske zadeve in ribištvo

Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo si prizadeva okrepiti potencial evropskega pomorskega gospodarstva in trajnostnega ribištva, zagotoviti varno oskrbo z morskimi proizvodi, zdrava morja in uspešne obalne skupnosti – za današnje in prihodnje generacije Evropejcev.

To pomeni, da spodbuja integrirani pristop k vsem pomorskim politikam z namenom krepiti modro gospodarstvo ter oblikuje razvoj in izvajanje skupne ribiške politike – ki je temelj za vse naše ukrepe na področju trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.