This page shows the 10 priorities like cogs

Deset prednostnih nalog za Evropo

Evropska unija se spopada z doslej neznanimi izzivi – vse od visoke brezposelnosti, počasne gospodarske rasti, gospodarske negotovosti in ogromne naložbene vrzeli do migracijskega pritiska, okoljskih in varnostnih izzivov ter nestabilnosti v sosedskih državah. Evropska komisija in njen predsednik Jean-Claude Juncker sta zato določila 10 ključnih prednostnih področij dela za institucije EU. Spodnja publikacija predstavi ukrepanje EU na teh prednostnih področjih, razloge za ukrepe in njihove rezultate.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.