Loga - O Uradu za publikacije

Dockbar

Logos and banners title

Logotipi Urada za publikacije

Tretje osebe lahko logotipe Urada za publikacije uporabijo samo, če:

—so pred uporabo logotipa zaprosile za dovoljenje in ga tudi prejele;

—ni verjetno, da bi uporabnika logotipa zamenjali za Urad za publikacije;

—se logotipi ne uporabljajo v povezavi s cilji ali dejavnostmi, ki niso skladni s cilji in načeli Evropske unije;

—se logotipi ne uporabljajo tako, da bi namigovali ali dajali vtisa nehotene podpore ali promocije ciljev in dejavnosti uporabnika logotipov Urada za publikacije.

Za dovoljenje za uporabo logotipov Urada za publikacije lahko zaprosite na naslovu op-info-copyright@publications.europa.eu.

EU law and publications logo

Logotipi spletišča Zakonodaja in publikacije EU

 
 

EUR-Lex logos

Logotipi EUR-Lex

 
 

EU Publications logo

EU Publications logos

EU Publications logo
 
 

Ted logos

Logotip portala TED

 
 

EU Whoiswho logos

Logotip imenika EU Whoiswho