Urad za publikacije Evropske unije

Urad za publikacije Evropske unije (Urad za publikacije) s sedežem v Luxembourgu je medinstitucionalni urad, katerega naloga je izdajanje publikacij institucij Evropske unije (Sklep št. 2009/496/ES, Euratom). Glavne dejavnosti Urada so: priprava in razširjanje pravnih in splošnih publikacij v papirni in elektronski obliki, upravljanje različnih spletišč, ki državljanom, državnim organom in podjetjem zagotavljajo digitalni dostop do uradnih informacij in podatkov EU, vključno s Portalom odprtih podatkov Evropske unije ter spletišči EUR-Lex, Publikacije EU,TED (Tenders Electronic Daily), CORDIS, ter dolgoročno hranjenje vsebin, ki jih pripravlijao institucije in organi EU.