Asia C-843/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 21.1.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Espanja) – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) v. BT (Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä – Direktiivi 79/7/ETY – 4 artiklan 1 kohta – Vapaaehtoinen ja varhennettu vanhuuseläkkeelle jääminen – Varhennettu vanhuuseläke – Kelpoisuus – Saatavan eläkkeen määrä, jonka on vastattava vähintään lakisääteistä vähimmäismäärää – Niiden työntekijöiden osuus, jotka eivät saa varhennettua eläkettä, kummassakin sukupuolessa – Naispuolisten työntekijöiden mahdollisen erityisen epäedullisen aseman oikeuttaminen – Kyseessä olevan jäsenvaltion sosiaalipolitiikan tavoitteet)