Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (Objava sklicev na evropske ocenjevalne dokumente v skladu s členom 22 Uredbe (EU) št. 305/2011) (Besedilo velja za EGP.)