/* */

Pisno vprašanje E-1410/08 vlaga Urszula Gacek (PPE-DE) za Komisijo. Zakon o zasebnosti in internet