Asia T-348/16 OP: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2019 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis v. ERCEA (Välityslauseke — Seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma — Minatran-hanke — Tukikelpoiset kustannukset — Korvaus — Yksipuolinen tuomio — Takaisinsaantihakemus)