TITJUR Kenny Sodba Sodišča z dne 28. junija 1978. # Patrick Christopher Kenny proti Insurance Officer. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: National Insurance Commissioner - Združeno kraljestvo. # Zadeva 1/78.