Zadeva T-517/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 17. julija 2012 – United States Polo Association proti UUNT – Polo/Lauren (Prikaz dveh igralcev pola) (Znamka Skupnosti — Delna zavrnitev registracije — Umik zahteve za registracijo — Ustavitev postopka)