kohtuasi C-489/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kammergericht Berlin (Saksamaa) 26. juunil 2019 — Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: NJ