Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 25, 26 ta' Jannar 2013