Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9167 – „Patron Capital“ / „Marriott International“ / „PEH Warsaw Bidco“). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE.)