Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6939 – CVC/ISTA) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE