A Tanács 1500/2003/EK rendelete (2003. február 18.) az egyes acéltermékeknek az Orosz Föderációból az Európai Közösségbe történő kivitele tekintetében kettős ellenőrzési rendszer mennyiségi korlátozás nélküli kezeléséről (EGT vonatkozású szöveg)