Nařízení Rady (ES) č. 1500/2003 ze dne 18. února 2003 o uplatňování systému dvojité kontroly bez množstevních omezení pro vývoz některých výrobků z oceli z Ruské federace do Evropského společenství (Text s významem pro EHP)