Uredba Sveta (ES) št. 1500/2003 z dne 18. februarja 2003 o upravljanju sistema dvojne kontrole brez količinskih omejitev glede izvoza nekaterih jeklenih izdelkov iz Ruske federacije v Evropsko skupnost (Besedilo velja za EGP)