Delegirana odločba Nadzornega organa EFTE št. 8/19/COL z dne 6. februarja 2019 o spremembi seznama iz točke 39 dela 1.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru, ki navaja mejne kontrolne točke na Islandiji in Norveškem, dogovorjene za veterinarske preglede živih živali in živalskih proizvodov iz tretjih držav („seznam mejnih kontrolnih točk na Islandiji in Norveškem“), ter o razveljavitvi Odločbe Nadzornega organa Efte št. 90/18/COL [2019/931]