Az EFTA Felügyeleti Hatóság 8/19/COL felhatalmazáson alapuló határozata (2019. február 6.) a harmadik országokból behozott élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott izlandi és norvégiai állat-egészségügyi határállomásoknak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. melléklete I. fejezete 1.2. részének 39. pontjában szereplő jegyzékének (az izlandi és a norvégiai állat-egészségügyi határállomások jegyzékének) módosításáról és az EFTA Felügyeleti Hatóság 90/18/COL határozatának hatályon kívül helyezéséről [2019/931]