Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10004 - EQT/Zentricity/Cajelo/Recipharm) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2021/C 29/04