Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10004 - EQT/Zentricity/Cajelo/Recipharm) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2021/C 29/04