Pisno vprašanje E-007116/11 Marian Harkin (ALDE) za Komisijo. Direktiva o tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora