Sporocilo Komisije Usmeritve v zvezi z varstvom podatkov za aplikacije, ki podpirajo boj proti pandemiji COVID-19 2020/C 124 I/01