Zadeva T-223/10: Tožba, vložena 20. maja 2010 – Regione Puglia proti Komisiji