Europeiska unionens officiella tidning, C 219, 01 september 2004