Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 219, 01 wrzesień 2004