Publicatieblad van de Europese Unie, C 219, 01 september 2004