Úřední věstník Evropské unie, C 219, 01. září 2004