Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 10, 12 styczeń 2012