Úřední věstník Evropské unie, CA 10, 12. leden 2012