Uradni list Evropske unije, C 224, 16. september 2006