Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. lokakuuta 2018 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverokantojen osalta (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))