Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 180, 22 lipiec 2005