Publicatieblad van de Europese Unie, C 180, 22 juli 2005