Euroopan unionin virallinen lehti, C 180, 22. heinäkuuta 2005