Úřední věstník Evropské unie, C 180, 22. červenec 2005