Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 218, 23 sierpień 2007