Úřední věstník Evropské unie, L 218, 23. srpen 2007