Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/425 z dne 9. marca 2021 o začasni prekinitvi ukrepov trgovinske politike v zvezi z nekaterimi izdelki iz Združenih držav Amerike, uvedenih z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1646, po obravnavi trgovinskega spora v okviru dogovora Svetovne trgovinske organizacije o reševanju sporov