Úřední věstník Evropské unie, CE 165, 7. červen 2011