Официален вестник на Европейския съюз, CE 165, 7 юни 2011г