Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 144, 2005. gada 14. jūnijs